Trends

De snel veranderende zakelijke omgeving van vandaag de dag wordt gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen:

1. Groeiend personeelsverloop en geringe betrokkenheid.
Steeds minder verbinding tussen bedrijven en werknemers.

2. We bevinden ons in een digitale revolutie.
De sleutel tot het worden van een data-driven organisatie ligt bij de werknemers. De mate waarin zij bereid zijn data te omarmen en in de praktijk te brengen is cruciaal.

3. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en deze blijft nog even zo.
Hierbij moet goed onderscheid worden gemaakt in het aantrekken van talent en, momenteel veel belangrijker, het behouden van je talent.

4. Door de coronatik en de snel veranderende samenstelling van de beroepsbevolking worden de behoeften van werknemers steeds gevarieerder.
Hybride werken is ingeburgerd en variabele werken wint aan populariteit.

5. Zelfsturing is toch nog niet op z’n retour.
Er is nog steeds de behoefte bij bedrijven om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te kunnen leggen. Dit wordt gesterkt door de behoefte aan empowerment vanuit de werknemers.

6. Innoverende bedrijven willen inclusieve bedrijfsculturen en betrokken teams, afgestemd op hun eigen bedrijfsvisie. 
Bedrijven pionieren volop om zich te onderscheiden door nieuwe vormen van samenwerken eigen te maken. Bovendien hebben waardengericht werk en ethisch ondernemerschap hebben zich tot cruciale thema’s ontwikkeld.

Vraagstuk

Hoe gaat een bedrijf en specifiek jij als professional inspelen op de huidige trends? Hoe ga je de nieuwe generatie koppelen aan de gevestigde generaties in jouw team(s) en vice versa?
En hoe urgent is voor jou nu al de vraag over het behoud van talent?

Meerbewust is er voor jou! Wij voegen de Trust Factor toe bij bedrijven en leiderschap.

  • Groeiend personeelsverloop? Wat heb je nodig? Vertrouwen in je bedrijf.
  • Eilandjescultuur opheffen? Wat heb je nodig? Bedrijfsvertrouwen.
  • Betrokkenheid vergroten? Wat heb je nodig? Bedrijfsvertrouwen.
  • Draagvlak vergroten? Wat heb je nodig? Bedrijfsvertrouwen.
  • Werkgeverschap aantrekkelijker maken? Wat heb je nodig? Vertrouwen in je bedrijf.

Innovatie

A Noble Purpose Alone Won’t Cultivate & Elevate Your Company. Innoverende bedrijven willen inclusieve bedrijfsculturen en betrokken teams, afgestemd op hun eigen bedrijfsvisie.

Slimme bedrijven creëren daarom meer bewust een Company Vibe (CV) waarin werknemers graag samen waarde willen maken. Zij weten dat door het toevoegen van de Trust Factor aan hun CV, de kans dat mensen productieve en betrokken medewerkers worden aanzienlijk vergroot. Vertrouwen brengt mensen samen. Vertrouwen zorgt voor betrokkenheid. Vertrouwen geeft energie. Vertrouwen genereert productiviteit. Vertrouwen in jouw bedrijf, brengt mensen bij jou! 

Leiderschap heeft een grote impact op de Company Vibe. De leiders van vandaag zijn inhoudelijk scherp en ervaren, maar hebben moeite om vertrouwen, samenwerking en betrokkenheid binnen de team(s) op te bouwen. De frustratie: gebrek aan samenhang binnen en tussen verschillende teams. Er is innoverend leiderschap nodig. Next level leiderschap. Leiders die zich focussen op vertrouwen en menselijke verbinding zijn de ware aanjagers van duurzame verandering van je Company Vibe #Futureofwork

LET’S BUILD TRUST
Meerbewust – Change Creation – Company Vibe – Leadership Growth

Meerbewust Bedrijfsontwikkeling.

Wil jij betrokken, productieve teams die afgestemd zijn op jouw bedrijfsvisie? Ben je gemotiveerd om eindelijk die eilandjescultuur op te heffen? En wens jij een versnelde en toch duurzame leiderschapsontwikkeling binnen je bedrijf? Het enige wat je daarvoor moet doen is de Trust Factor toevoegen. Lees hier hoe je dat gaat doen.

ONDERNEMER – DIRECTIE – MT – HR professional

Wij gaan de Trust Factor inzetten bij jouw bedrijf.

We starten met een managementsessie om in kaart te brengen waar je op dit moment tegen aanloopt. We inventariseren je status quo. Als in: huidige bedrijfscontext en leiderschap. Vervolgens gaan we samen met jouw HR (Manager en/of Business Partner) een incompany training inregelen.

Tijdens deze training worden alle (team)managers binnen je bedrijf meer bewust van hoe zij collectieve intelligentie & capaciteit, teamempowerment, effectief bijeenkomen, groepsdynamiek (kern van gedoe tussen mensen) en persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf positief kunnen beïnvloeden via hun leiderschap. Zij leren evens welke bedrijfscontext dit sterkt. Lees: zorgt voor een duurzame verandering binnen het bedrijf.

Bovenal creëren we duidelijkheid voor je bedrijf!
SPOILER ALERT: duidelijkheid & de Trust Factor gaan hand in hand.

De Meerbewust-aanpak leunt op wetenschap en is bewezen relevant. Het is ontwikkeld om interactief samen tot resultaat te komen. Je leiders leren van elkaar en leren dingen van zichzelf. Er is gelegenheid om volop bedrijfsspecifieke vragen te stellen en ervaringen te delen.

Slimme bedrijven creëren meer bewust een Company Vibe (CV) waarin werknemers graag samen waarde willen maken. Zij weten dat door het toevoegen van de Trust Factor aan hun CV, de kans dat mensen productieve en betrokken medewerkers worden aanzienlijk vergroot. Vertrouwen brengt mensen samen. Vertrouwen zorgt voor betrokkenheid. Vertrouwen geeft energie. Vertrouwen genereert productiviteit. Vertrouwen in jouw bedrijf, brengt mensen bij jou! 

Leiders die zich focussen op vertrouwen en menselijke verbinding zijn de ware aanjagers van duurzame verandering binnen je bedrijf.

LET’S BUILD TRUST & UNLOCK YOUR COMPANY MOJO
Meerbewust – Change Creation – Company Vibe – Leadership Growth

CONTACT

HR Consultancy.

Hallo HR!
Wil jij de dynamiek van het bedrijf vanuit HR gaan beïnvloeden? Wil jij het leiderschap binnen het bedrijf sterken? En simultaan HR positioneren? Het enige wat je daarvoor moet doen is de Trust Factor toevoegen. Lees hier meer  over welke stappen voor je mogelijk zijn.

HR MANAGER – BUSINESS PARTNER – ADVISEUR

Wat waren we blij dat personeelszaken, Human Resources werd. Wat vonden we het terecht dat HR eindelijk een ‘seat’ aan tafel kreeg bij het MT. Wat gingen we druk aan de slag met laten zien wat we in huis hadden. Zo begonnen wij met cijfers produceren (lees meepraten in de MT-taal). Wij konden namelijk ook aan spreadsheets doen. Verzuimcijfers, headcount, turnover, WorkForce planning, kostenontwikkeling… Het kon niet op. Data driven. So can we!

HR ging met haar tijd mee. Dus deden we onze eigen systeemimplementatie van e-HRM. We rolden programma’s uit voor pensioen, vitaliteit en talentontwikkeling. Maakten ons hart voor eerlijkere salarishuizen en competentiematrices. Bovendien hebben we werkgeversbranding op de kaart gezet!

En ondertussen belandde HR in een spagaat. Aan de ene kant wordt er aan HR getrokken door het management: “We willen meer. We willen verder. Hoe krijgen we de mensen nou mee?”. Aan de andere kant trekken de mensen aan HR: “We worden niet serieus genomen door het management. Ze bedenken elke keer maar weer wat. Ik ervaar steeds meer werkdruk en thuis speelt ook nog van alles.”

Als HR zit je tussen beiden in. Je voelt je beperkt in je mogelijkheden. Dus tijd voor verandering. Wij gaan samen met jou het bedrijf (management) en haar werknemers met elkaar verbinden. De Trust Factor inzetten. Het draait om vertrouwen en menselijke verbinding. We starten met een HR-sessie om in kaart te brengen waar je op dit moment tegen aanloopt. We inventariseren je status quo. Als in: huidige bedrijfscontext, leiderschap en vertrouwensklimaat. Vervolgens gaan we samen met jou een volgende stap zetten. Bedrijfscontext om psychologische veiligheid te creëren? HR positionering? Een incompany training inregelen? Het gaat om wat jij wilt en waar jij meent dat de organisatie nu aan toe is.

LET’S BUILD TRUST
Meerbewust – HR – Change Creation – Company Vibe – Leadership Growth

CONTACT

Next level leiderschap masterclasses.

Wil jij de future proof leider worden, die inspireert en verbindt? Wil jij de rol van medespeler en problem solver overstijgen? Wil jij vooral anderen empoweren en zien gedijen, en daarmee het gezamenlijke succes behalen? Het enige wat je daarvoor moet doen is de Trust Factor toevoegen. Hoe? Daar zijn deze masterclasses voor.

MANAGER – LEIDER

Dit is je kans om deel uit te maken van de groep gelijkgezinden, wiens missie het is om leiderschap naar het next level te brengen. Je leert binnen 4 dagen de Trust Factor inzetten & sterken van menselijke verbinding je meester te maken. Zo laat jij teams renderen terwijl je inspeelt op de behoeften die de huidige trends met zich meebrengen #changecreators #futureofwork.

De Meerbewust-aanpak leunt op wetenschap en is bewezen relevant. Het is ontwikkeld om interactief samen tot resultaat te komen. Je leert van de andere deelnemers en je leert dingen van en over jezelf. Er is gelegenheid om volop bedrijfsspecifieke vragen te stellen en je ervaringen te delen.

Bewustwording
Jij komt meer te weten over jouw invloed op collectieve intelligentie & capaciteit, teamempowerment, effectief bijeenkomen, groepsdynamiek (kern van gedoe tussen mensen) en op de persoonlijke ontwikkeling van jezelf en die van anderen.

Bovenal gaat het over duidelijkheid!
SPOILER ALERT! Duidelijkheid & de Trust Factor gaan hand in hand.

Ons programma:
1. Start next level leiderschap – vertrouwen.
2. Bedrijfsvertrouwen activeren – impact vanuit de 7 belangrijkste bedrijfsfacetten.
3. Bouwen aan teamvertrouwen – team begeleiden naar resultaat.
4. Zelfvertrouwen vergroten – teamleden coachen en potentie tot uiting te laten komen.

Ben jij er klaar voor om jouw leiderschap naar het next level te brengen? Wil je weten wanneer de nieuwe ronde masterclasses is gepland? Kosten? Vraag de juiste info erover op info@meerbewust.nl

De masterclasses zijn incompany mogelijk!

CONTACT

moeiteloos meer bewust

Meerbewust leiderschap coaching.

Als je in charge bent van anderen zul je aldoor mogen groeien om daar zinvol in te zijn.
Het start bij het besef van eigen invloed en impact.
Leer wat het inhoudt om anderen positief te beïnvloeden.
Be the right influencer.

MANAGER – LEIDER

Tijdens de leiderschapssessies bij Meerbewust werk je aan het verhogen van jouw sociale en emotionele intelligentie. Bovendien word je meer bewust van je eigen triggers en valkuilen. Door deze emotionele volwassenheid leer je hoe je je mensen op een fijne manier naar resultaat kunt begeleiden.

Meerbewust is er voor jou! Laten we samen helderheid voor je scheppen. Dan kun je eerlijk en vanuit jezelf gaan leiding geven. Je kunt werkelijk vrij spreken. Geen bias, geen consequenties en alles in vertrouwelijkheid. Hoe lang duurt het coachingsgesprek? ± 1,5 uur.

CONTACT

Meer mogelijk voor jouw bedrijf

Er zijn meerdere benaderingen en dus meerdere mogelijkheden.
Neem contact op over jouw wensen. Meerbewust is er voor jou!

Contact