Relaties met mensen, dingen en gebeurtenissen zijn eigenlijk reflecties. Het zijn projecties van jezelf (gecombineerd met jouw angsten).
Ze kunnen je tonen in hoeverre je leeft vanuit jezelf en wat je weerhoudt meer vanuit jezelf te leven.  –  Relaties, Meerbewust 2019

Je omgeving heeft (onbewust) invloed op hoe je je ontwikkelt in het leven – en dus op jouw manier van leven. Onbewust heb je een regelbeleid opgesteld voor je eigen gedrag. Al vroeg in je leven begin je met ‘modeling’ (leren door het imiteren van gedrag), ‘conditionering’ (‘gepast’ gedrag aangeleerd krijgen) en ontdekkend leren (leren door zelf actie te ondernemen) en dat wordt beïnvloed door de situationele systemen waarin je je begeeft. Wij zijn gedurende ons hele leven onderdeel van allerlei systemen. Denk hierbij aan je vroegere en huidige gezinssituatie, je school- en werksetting, de plek waar je leeft, de (sociale) ecologie, natuur om je heen enzovoort. Deze systemen ontstaan doordat je (onbewust) relaties aan gaat. Relaties heb je met mensen, dieren, natuur, voorwerpen, geld, werk, eten en drinken, alcohol, drugs, gebeurtenissen en met jezelf (gedachten, intuïtie, gevoelens, ware zelf).

Relaties beïnvloeden jouw werkelijkheid

Iedere relatie heeft een dynamiek, regels en gewoonten en dat tezamen maakt het systeem. Mogelijk ben je in je leven jouw relaties en systemen op gaan vatten als de starre werkelijkheid. En dit effect wordt versterkt doordat jij (bewust of onbewust) iedere dag je gedrag op deze werkelijkheid afstemt. Dit is wat jou bekend is, want het gaat al jaren zo. Dit is jouw eigen systeem.

(Als je je op dit moment terwijl je dit leest tevreden voelt over hoe je leven er nu uit ziet, dan hoef je niet verder te lezen. Als je onrust ervaart en erachter wilt komen hoe je meer vormgever van jouw werkelijkheid – jouw systeem – kunt worden, lees dan vooral verder.)

Jouw relaties en systemen

De vraag is of je met deze opvatting van de starre werkelijkheid je kunt ontwikkelen om meer jezelf te kunnen zijn. Nodigt het je uit om je bezig te houden met jouw zelfactualisatie? Wellicht zit er in alles wat je doet wel helemaal niets of vrij weinig van jezelf bij. Je bent alleen bezig met voldoen een aanpassen aan alles en iedereen om je heen. Als dat het geval is, dan is het tijd om meer bewust te worden van je systemen, relaties en jouw patronen daarbij.

Ik zoom in op relaties omdat zij het hoofdingrediënt voor het overkoepelende systeem zijn. In de kern draait alles om de relaties die je aangaat; daar vloeien de dynamiek en de regels van het systeem uit voort. Relaties zijn bronnen. Relaties geven je dingen zoals liefde, dankbaarheid, vergeving (en ook pijn, onverwerkte gevoelens en projecties), wijsheid, leren, ontdekken & know how (en ook regels, heilige huisjes en betweten), behoeftebevrediging, prikkeling & stimulatie (en ook verslaving, consumeren, overspannenheid en overprikkeling), verbintenis & loyaliteit (en ook uitsluiting, afwijzing, beheersing, controle en pleasen). Nou goed, er is nog veel meer op te noemen. Het gaat erom dat je een gevoel krijgt bij het concept relaties en dat er meer kanten aan zitten. Dan kunnen we nu verder met wat mij betreft het allerbeste is wat relaties je geven.

Relaties geven je inzichten

Relaties komen en gaan. Sommigen duren kort, sommigen een leven lang (en alles wat daar weer tussenin zit). Jij bent (voor jezelf) steeds het terugkerende element – de constante. Vanuit deze positie kun je relaties beschouwen en gaan doorzien. Zo kun je meer bewust worden van jezelf en van jouw patronen in relaties. Deze inzichten zijn ‘clues’ van je ware zelf, jouw zelfactualisatie en jouw stoorzenders.

Het kan bijvoorbeeld gaan over relaties met mensen. Je kunt inzoomen op je familie en/of op je (ex) partner, en/of op je (ex) vrienden, en/of op je (ex) collega’s. Wat zijn de terugkerende thema’s en dynamiek van de relaties in jouw leven? Welke ‘soort’ (als in zelfde types) mensen kom je vaak in je leven tegen? Aan welke sociale regels voel jij je gebonden?

Het kan ook gaan over je relatie met geld. Hoe je je daardoor beheerst voelt. Het kan ook gaan over je relatie met alcohol of met drugs. Of over je relatie met je angsten. Kortom er zijn veel soorten relaties, waar je al dan niet bewust van bent dat ze je dagelijks beïnvloeden.

Jouw relaties beschouwen…

Er zijn een aantal manieren hoe je relaties kunt beschouwen (en dat hoeft natuurlijk niet allemaal tegelijk). Je kunt erover praten met anderen, je kunt je gedachten en gevoelens opschrijven of je kunt een log schrijven om patronen te ontdekken. Je kan ook deelnemen aan een familieopstelling (alternatieve psychotherapie) of een genogram (stamboom met generaties en de kwaliteit van deze relaties) maken. En natuurlijk is Meerbewust er ook voor jou. Lees hier verder over hoe Meerbewust je helpt relaties te beschouwen en je relaties te vervullen.

…en vervullen.

Ja, naast het beschouwen van relaties in je leven is het ook goed om ze te vervullen. Met vervullen bedoel ik genieten van gezonde relaties, verbeteren van ongezonde veranderbare relaties en beëindigen van ongezonde onveranderbare relaties. Het is tijd voor – wees jezelf! Wees jezelf in relaties en maak jezelf ‘wees’ van onveranderbare relaties waarin je niet jezelf mag wezen.

Vormgever van je leven

Ik kan mij voorstellen dat dit stuk over relaties beschouwen en vervullen wel aardig klinkt, maar waarom zou je? Er is toch een starre werkelijkheid waar jij in leeft en weet jij veel hoe het anders zou kunnen. Dus leuk als je doorziet wat er gebeurt, maar geeft dat jou dan direct invloed op die starre werkelijkheid? Blijkt je leven dan toch maakbaarder dan je dacht? Jazeker! Wat heb je daarvoor nodig? Zicht op andere werkelijkheden – meer bewust worden van andere mogelijkheden en je tools daartoe.

“Creëer en verbind vanuit jezelf en je krijgt een nieuwe ‘Personal Reality’.”

Neem nu contact op

Lees hieronder alvast verder over wat je nu direct al in kunt zetten om meer invloed te hebben op jouw werkelijkheid.

Persoonlijke tools

Je hebt op dit moment twee persoonlijke tools die je direct kunt gebruiken – jouw eigen psychologische flexibiliteit en jouw intuïtie.

Psychologische flexibiliteit is jouw besef dat je zelf gedrag kunt kiezen en je bepaalde gedachten kunt negeren. Het geeft het idee dat je de relatie tussen je gedachten en je gedrag kunt beïnvloeden. Dat betekent dus ook dat je jouw eigen relatie met je gedachten kunt veranderen.

Filosoof René Descartes heeft honderden jaren geleden geroepen “Dubito ergo cogito, cogito ergo sum.” (populair vertaald naar ‘ik denk, dus ik ben’). En jemig wat nemen we dat toch letterlijk. Ja inderdaad, we hebben de functie om te kunnen denken (in verleden, in toekomst, in wijsheid en in ‘know how’– verstand – voor het hier en nu) en toch zijn we meer dan dat. Wij kunnen namelijk ook zijn als we niet denken. Of lost ons lichaam of onze gevoelens of onze ziel dan op? Wij hebben het denken tot een absolute verheven. Piekeren en gedachtenmalen; een slaaf van je gedachten. Dat levert het op.

En? Heb jij ook het gevoel vast te zitten in je gedachten? Voeren jouw gedachten de boventoon? Ik hou je graag een andere mogelijkheid voor.

Een andere werkelijkheid is dat je toehoorder van je gedachten bent (in plaats van dat je je gedachten bent). Je hoeft je gedachten niet te onderdrukken hoor. Dat levert je alleen maar ‘roze olifant’ momenten op. Het gaat meer om de lading die je aan ze geeft. Je hebt de keuze om je gedachten wat minder serieus te nemen. Je hebt de keuze om naar je gedachten te glimlachen. Je hebt de keuze om je gedachten niet leidend te maken. Een alternatieve raadgever is bijvoorbeeld je gevoel. Daar kun je ook je naar gedragen. Voel je diepere zelf als het ware achter de gedachten en je wordt meer bewust van je psychologische flexibiliteit daartoe. Het zal je zelfactualisatie – het meer inzetten van het potentieel van jezelf – stimuleren.

Naast je psychologische flexibiliteit laat ook je intuïtie je mogelijkheden zien. Mogelijkheden die bijdragen aan andere werkelijkheden. Mogelijkheden hoe je ergens ook op kunt reageren. Sommigen spreken over onderbuikgevoelens. Je wordt meer bewust hiervan door aandacht te geven aan je intuïtieve gevoelens en je daarnaar te gedragen.

Je zit niet vast!

De instrumenten, psychologische flexibiliteit en intuïtie, heb je, op dit moment dat je dit zit te lezen, al in je bezit. En je kunt ze nu direct activeren om meer mogelijkheden in je leven te gaan zien en te gaan uitproberen.

En zo word je dus al meer vormgever van je leven. Je hebt altijd de kans –  keuze –  om jouw ‘Personal Reality’ te vormen! Grijp je kans. Het begin van jouw vrijheid is het besef van eigen invloed en maakbaarheid. Je zit niet vast in systemen. Je zit niet vast in relaties. Je zit niet vast in gedachten. Jij gaat voor een werkelijkheid die bij jou past. Dus wees jezelf!

Neem nu contact op

Meer lezen over mijn theses

Wil je ontdekken welk systeem van relaties goed is voor jouw zelfactualisatie?

Bekijk ook de these Dolfijn
Bekijk ook de these Dolfijn

Wil je meer weten over jouw zelfactualisatie?

Lees de these Zelfactualisatie
Lees de these Zelfactualisatie

Ben je benieuwd naar het proces van bewustwording?

Lees de these Bubbels
Lees de these Bubbels