Hoe meer je je openstelt voor jezelf (waarneming, gevoel, intuïtie, onbewuste) en voor anderen, hoe meer je leeft vanuit je meerbewuste hart,
hoe meer je je potentie benut. Zelfactualisatie, Meerbewust 2019

Ken je de piramide van Maslow? Dit piramidefiguur is een aan Abraham Maslow toegeschreven hiërarchische ordening van universele behoeften –  motivaties –  van de mens. Maslow meent dat iedereen dezelfde behoeftes (fysiek, zekerheid, sociaal, erkenning) nastreeft. Wanneer aan een behoefte is voldaan, schuif je op naar een volgend niveau. De punt van de piramide is het hoogste niveau: zelfactualisatie. Zelfactualisatie is een term uit de humanistische psychologie. Het gaat om het zien en benutten van mogelijkheden om het beste uit jezelf halen. Met andere woorden: zo benut je volledig je eigen potentieel (je talenten, kwaliteiten, passie, wensen, bijdragen etc.) –  alles wat je in huis hebt.

Piramide van een ‘Meerbewust Hart’

Ik vind het idee van universaliteit en zelfactualisatie van de Maslow piramide simpel en logisch. Daarom presenteer ik je, met een knipoog naar Maslow, de piramide van een ‘Meerbewust Hart’.

Vier meerbewustwordingniveau’s

De behoefteniveaus van Maslow heb ik vervangen door meerbewustwordingniveaus – niveaus waarop je steeds iets beseft. Wat mij betreft zijn de niveaus niet statisch. Elk niveau doordringt en omhult het voorgaande niveau. En daarbij meen ik dat je continu bezig bent met zelfactualisatie. Het resultaat wordt gaandeweg gewoon meer.

De vier niveaus zijn ‘gewaarwording & intuïtie’ (aandacht voor je eigen perceptie), ‘effect & affect’ (aandacht voor jouw gevoelswaarden), ‘onbewuste’ (aandacht voor jouw ‘bijna bewuste’ en ‘onbewuste) en connectie (aandacht voor échte verbinding). Ze zijn gelieerd aan actuele situaties en gebeurtenissen in je dagelijks leven. Doordat je er aandacht voor hebt (meer open voor staat) besef je ineens iets – namelijk het achterliggende thema of systeem dat alles verbindt. Dit zijn universele beseffingen, maar hoe je daartoe bent gekomen en hoe je vervolgens verder gaat zijn subjectief. Jij kleurt je eigen waarheid in, die kan verschillen met die van anderen – dus jij evolueert zoals jij wilt. Het gaat om jouw potentieel!

Vanuit je hart in het leven staan

Simultaan aan het proces van de niveaus word je dus steeds meer bewust en ga je steeds meer vanuit je hart in het leven staan. Dit gebeurt automatisch. Er is zelfs te spreken van een wederkerig effect. Ik heb dit gelijktijdige meerbewust-hart-proces in het piramidefiguur weergegeven met een thermometer, als in een peiling van hoe meer bewust je bent en hoe open je hart staat.

Het resultaat van je beseffingen op de niveaus en je thermometer is wat mij betreft steeds meer zelfactualisatie. Oftewel: jouw ware impact (potentieel) door meer van jezelf toe te laten – jouw originaliteit en jouw hartstocht. Tijd om de niveaus wat meer diepgang te geven.

Niveau 1: Gewaarwording en Intuïtie

Je begrijpt dat je de wereld beleeft door wat jouw zintuigen ervan maken. We weten dat wespen anders zien door hun honderden oogfacetten met zeshoekige plaatjes en we weten dat katten grotendeels kleurenblind zijn. Sommige dieren blijken zelfs de tijd op een andere manier waar te nemen. Duiven en vliegen zien bijvoorbeeld hun omgeving op een fijnere tijdsschaal en maken de tijd in slowmotion mee. Het speelt een rol in hun evolutie. Op deze wijze zijn ze namelijk in staat om sneller te reageren, waardoor ze kunnen ontsnappen aan grotere dieren die op ze jagen. Hun belevenis van de wereld en hun leven is anders door hun slowmotion perceptie ervan. Maar hebben hún ogen de juiste indruk van de werkelijke wereld of zien wij met onze mensenogen het beter?

Mensen onderling zijn eveneens verschillend wat betreft hun waarneming en ervaring van het leven. Hoe kunnen we vaststellen of jij de lucht in exact dezelfde kleur ziet zoals ik de lucht zie? Niet!

Op het niveau van ‘gewaarwording & intuïtie’ ben je meer bewust aan het worden van de kracht van je eigen percepties – jouw waarheden – en dat er verschillen kunnen zijn met anderen. Er is ruimte voor jouw eigen perceptie. (En je geeft ruimte aan een ander voor zijn/haar perceptie. Ieder heeft een eigen waarheid. Er is pas gedoe als we ons gelijk op willen leggen aan een ander. Dat is nagenoeg nooit effectief en zeg nou zelf hoe zeker weet jij nou echt dat jouw perceptie de juiste is…)

Soms zet je bepaalde zintuigen bewust extra in omdat je iets helemaal goed in je op wilt nemen. Je hebt aandacht voor hoe je lichaam zich voelt en je hebt aandacht voor een basaal gevoel – je intuïtie.

“Ik ben verbonden met mijn zintuigen en ben mij bewust van mijn lichaam. Ik besef me dat de wereld om mij heen gebaseerd is op mijn eigen perceptie. Mijn intuïtie laat zien hoe ik daarop kan reageren.”

Niveau 2: Effect & Affect

Je begrijpt dat alles vanuit de buitenwereld effect op je heeft en je op een bepaalde manier van binnen beroert. Alles krijgt van jou een gevoelswaarde. En vice versa: door je gevoel creëer je ook effecten zelf in de buitenwereld. Niets is objectief, er zit altijd een subjectiviteit van jouw gevoelswaarde bij.

Je bent meer bewust geworden van je gevoel en emoties. Je ontkent, negeert of blokkeert deze niet. Je snapt dat ze er toch wel zullen zijn. Dus ga jij je bezighouden met de causaliteit en verbondenheid ervan. Je stelt jezelf de vragen: Wat beroert mij? Waarom voel ik mij (weer) zo?

“Ik besef me dat mijn gevoel en emoties onderdeel zijn van mijn dagdagelijkse wereld en onderzoek ze.”

Niveau 3: Onbewuste

Je begrijpt dat je onbewuste– de bron van je verlangens, passie, kwaliteiten, kracht en talenten – verborgen parels voor je heeft (lees hier meer daarover). Je snapt dat je eigen stoorzenders hebt – gedrag waarmee je indirect jezelf saboteert. Je onderzoekt ‘clues’ (hints en aanreikingen) over jezelf. Je doorziet het compensatiegedrag vanuit je onbewuste dat wil doorbreken. En je bent meer bewust geworden van het feit dat je dingen van jezelf op anderen projecteert. Projectie ≈ reflectie.
Je wilt je onbewuste op de juiste manier in je dagdagelijkse leven toe laten. Dan hoeft het ook niet meer zo’n rare fratsen uit te halen om je aandacht te krijgen.

Hoe meer wij onze verlangens, passie, kwaliteiten, kracht en talenten op prijs stellen, hoe meer ze opbloeien en de juiste plek in ons leven kunnen innemen.

“Ik besef mij wat mijn eigen stoorzenders en patronen zijn. Ik ken grotendeels mijn verlangens, passie, kwaliteiten, kracht en talenten van mijzelf – de parels in mijn onbewuste. Ik laat mijn onbewuste op de juiste manier toe in mijn leven en weet welke richting ik uit wil gaan.”

Niveau 4: Connectie

Je begrijpt hoe je aan de wereld bent gerelateerd (lees hier meer daarover).
Je beheersingsoriëntatie komt vanuit jezelf (interne focus of control) – je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Jij bent meer bewust van het feit dat je de regie hebt en je leven tot op een zekere hoogte maakbaar is. Jij bent vormgever.

Je gaat echte relaties aan en aanvaard consequenties. Je drukt jezelf uit en deelt je verlangens, passie, kwaliteiten, kracht en talenten met anderen. Daardoor geef je onze maatschappij iets heel bijzonders, gewoon omdat jij JIJ bent!

“Ik accepteer mijn relationele invloed op de wereld. Ik voel mij verbonden met mezelf en met anderen. Ik voel liefde en compassie voor alles.”

Dat zijn de niveaus van de Piramide ‘Meerbewust Hart’. De niveaus zijn niet statisch, je hebt aandacht voor de dingen die in je leven bepalen waar je je bevindt en waar je jezelf gaat brengen.

Jouw openheid ten opzichte van je percepties, gevoelswaarden, onbewuste en jouw echte verbinding zullen ervoor zorgen dat je vanzelf meer vanuit een bewust hart gaat leven. Dit is jouw zelfactualisatie – jouw echte ontwikkeling. Jij bent meer bewust van je eigen potentieel en gaat beleven wat je daadwerkelijk in huis hebt!

Dit is jouw echte impact. Dit is jouw zelfactualisatie. Dit is jouw meerbewust hart.

Neem nu contact op

Meer lezen over mijn theses

Wil je meer weten over het proces van bewustwording?

Lees de Bubbelthese

Wil je ontdekken hoe relaties jouw manier van leven beïnvloeden?

Lees de Relatiethese