Ken je de piramide van Maslow? Dit piramidefiguur is een aan Abraham Maslow toegeschreven hiërarchische ordening van universele behoeften –  motivaties –  van de mens. Maslow meent dat iedereen dezelfde behoeftes (fysiek, zekerheid, sociaal, erkenning) nastreeft. Wanneer aan een behoefte is voldaan, schuif je op naar een volgend niveau. De punt van de piramide is het hoogste niveau: zelfactualisatie. Zelfactualisatie is een term uit de humanistische psychologie. Het gaat om het zien en benutten van mogelijkheden om het beste uit jezelf halen. Met andere woorden: zo benut je volledig je eigen potentieel (talenten, kwaliteiten, passie etc.) –  alles wat je in huis hebt.

Piramide Meerbewust

Mooi idee van universaliteit en zelfactualisatie, de Maslow piramide. Simpel en logisch.
Dus met een knipoog naar Maslow: de Meerbewustpiramide.

Vier bewustwordingsniveaus

De behoefteniveaus van Maslow zijn vervangen door bewustwordingniveaus.
Er zijn vier niveaus waarop je steeds iets beseft.

  • Gewaarwording & intuïtie (aandacht voor perceptie)
  • Effect & affect (aandacht voor gevoel)
  • Onbewuste (aandacht voor het bijna-bewuste en onbewuste deel)
  • Connectie (aandacht voor échte verbinding).

Ze zijn gelieerd aan actuele situaties en gebeurtenissen in je dagelijks leven. Doordat je er aandacht voor hebt besef je ineens iets. Dit zijn universele mensinzichten. Hoe je persoonlijk tot het besef bent gekomen verschilt. Jij ontwikkelt je door eigen specifieke levenservaringen.

Vanuit je hart in het leven staan

Doordat je meer bewust wordt ga je steeds meer vanuit jezelf (authentieker) leven. Lees: vanuit je hart in het leven staan. Dit gebeurt automatisch. Er is zelfs te spreken van een wederkerig effect. Het hart-proces is in het piramidefiguur weergegeven door een thermometer.

Het resultaat van je beseffingen op de niveaus en stijging op de thermometer is meer zelfactualisatie. Oftewel: jouw impact door je potentie (originaliteit en hartstocht) te zien en benutten.
Tijd om de niveaus wat meer diepgang te geven.

Niveau 1: Gewaarwording en Intuïtie

Je beseft dat iedereen de wereld beleeft door wat diens zintuigen en hersenen ervan maken. We weten dat wespen anders zien door hun honderden oogfacetten met zeshoekige plaatjes en we weten dat katten grotendeels kleurenblind zijn. Sommige dieren blijken zelfs de tijd op een andere manier waar te nemen. Duiven en vliegen zien bijvoorbeeld hun omgeving op een fijnere tijdsschaal en maken de tijd in slowmotion mee. Het speelt een rol in hun evolutie. Zo zijn ze in staat om sneller te reageren, waardoor ze kunnen ontsnappen aan dieren die op ze jagen. Hun belevenis van de wereld en hun leven is anders door hun perceptie ervan. Maar hebben hún ogen en hersenen de juiste indruk van de werkelijke wereld of weten wij mensen het beter?

Mensen onderling zijn eveneens verschillend wat betreft waarneming en ervaring van het leven. Simpele voorbeelden: Hoe kunnen we vaststellen of jij de lucht in exact dezelfde kleur ziet als een ander? Niet! En wat jij als lekker eten beschouwt, is dat dan precies hetzelfde voor een ander?

Op het niveau van gewaarwording & intuïtie ben je meer bewust geworden van de kracht van waarneming en dat er verschillen kunnen zijn met anderen.  Iedereen heeft een eigen perceptie – waarheid. Er is pas gedoe als we ons gelijk op willen leggen aan een ander. Dat is nooit effectief en zeg nou zelf hoe zeker weet jij nou echt dat jouw perceptie de juiste is?

Soms zet je bepaalde zintuigen bewust extra in omdat je iets helemaal goed in je op wilt nemen.
Je hebt aandacht voor hoe je lichaam zich voelt en je hebt aandacht voor een basaal gevoel – je intuïtie.

Niveau 2: Effect & Affect

Je begrijpt dat alles vanuit de buitenwereld effect op je heeft en je op een bepaalde manier van binnen beroert. Alles krijgt van jou een gevoelswaarde. En vice versa: door je gevoel creëer je ook effecten zelf in de buitenwereld. Niets is objectief. Er zit altijd een subjectiviteit van jouw gevoelswaarde bij.

Je bent meer bewust geworden van je gevoel en emoties. Je ontkent, negeert of blokkeert deze niet. Je snapt dat ze er toch wel zullen zijn. Dus ga jij je bezighouden met de causaliteit en verbondenheid ervan. Je stelt jezelf de vragen: Wat beroert mij? Waarom voel ik mij (weer) zo?

“Ik besef me dat mijn gevoel en emoties onderdeel zijn van mijn dagdagelijkse wereld en onderzoek ze.”

Niveau 3: Onbewuste

Je begrijpt dat je onbewuste– de bron van je verlangens, passie en kwaliteiten – verborgen parels voor je heeft (lees hier meer daarover). Je onderzoekt dingen van jezelf en bent meer bewust geworden van het feit dat je dingen van jezelf op anderen projecteert. Projectie ≈ reflectie. Je doorziet eigen stoorzenders (gedrag waarmee je indirect jezelf saboteert) en herkent patronen.

Hoe meer wij onze verlangens, passie en kwaliteiten op prijs stellen. Hoe meer ze opbloeien en de juiste plek in ons leven kunnen innemen.

“Ik besef mij wat mijn stoorzenders en patronen zijn. Ik ken mijn passie en kwaliteiten. Ik weet wat ik wil.”

Niveau 4: Connectie

Je begrijpt hoe je aan de wereld bent gerelateerd. Je beheersingsoriëntatie komt vanuit jezelf (interne focus of control). Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Jij bent meer bewust van het feit dat je de regie hebt en je leven tot op een zekere hoogte maakbaar is. Jij bent vormgever.

Je gaat echte relaties aan en aanvaard consequenties. Je drukt jezelf uit en deelt je verlangens, passie en kwaliteiten met anderen. Daardoor geef je de maatschappij iets heel bijzonders, gewoon omdat jij JIJ bent!

“Ik accepteer mijn relationele invloed op de wereld. Ik voel mij verbonden met mezelf en met anderen. Ik ervaar compassie.”

Dit zijn de niveaus van de Meerbewustpiramide.

Jouw openheid ten opzichte van je percepties, gevoelswaarden, onbewuste en jouw echte verbinding zorgen ervoor dat je meer vanuit jezelf (authentieker) gaat leven.
Dit is jouw zelfactualisatie – je werkelijke persoonlijke ontwikkeling.

Klaar voor jouw zelfactualisatie? Meerbewust is er voor jou!

Neem nu contact op

Wil je meer weten over het proces van bewustwording?

Lees hier hoe bewustzijn werkt