Meer bewust Change Creation. HR neemt positie in.

TRENDS

Data science & AI

We bevinden ons in een digitale revolutie. De sleutel tot het worden van een data-driven organisatie ligt bij de werknemers. De mate waarin zij bereid zijn data te omarmen en in de praktijk te brengen is cruciaal. Bovendien ontketenen data science & AI een grootse behoefte aan soft skills ontwikkeling. De inhoud van mensenwerk verandert. Er ontstaat een nieuwe productiviteit: mens-machine interactie. Sociale & emotionele intelligentie, creativiteit, ‘gut feeling’ en samen kritisch denken worden de uitblinkers. Deze soft skills zijn onze blijvende menselijke toegevoegde waarde. Strategische personeelsontwikkeling daartoe is noodzaak.

Nieuwe werken

Hybride werken is ingeburgerd en variabele werkweken worden meer populair. Agile werken wint terrein. Hierbij gaat men uit van voortdurende verandering gevoed door omgeving, marktsituatie en klantfeedback. Het behoeft een manier van denken, werken en organiseren die draait om wendbaarheid. Om snel te kunnen schakelen zijn zelforganisatie en samenwerking cruciaal. Juistheid van communiceren & toepassen van expertise maken het verschil. Zelfsturing is een organisatieterm geworden. Het doelt op de mate van beslissingsvrijheid die is toegekend aan personen, teams, bedrijfsafdelingen. Er is nog steeds de behoefte bij bedrijven om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te kunnen leggen. Dit wordt gesterkt door de behoefte aan empowerment vanuit de werknemers.

Gen-wie?

Nieuwe generaties betreden de arbeidsmarkt. Er zijn altijd verschillende generaties werkzaam geweest. Ditmaal lijken zij zich sterker te onderscheiden in behoeften. Inderdaad. Het lijkt alleen maar zo, want in werkelijkheid wil iedere werknemer waarde toekennen aan zijn werk en mentale gezondheid. De nieuwe generaties spreken zich gewoon meer uit. Het pleit meer voor maatwerk per persoon (dan per generatie). Werknemers willen steeds meer zelf de activiteiten uit het aanbod (arbeidsvoorwaarden, vitaliteit, werkplezier, veerkracht en persoonlijke ontwikkeling) van hun werkgever selecteren.

Employer branding & employee engagement

Veel bedrijven kampen met een groeiend personeelsverloop en geringe betrokkenheid. Er is steeds minder verbinding tussen bedrijf en haar mensen. Bedrijfscultuur is een zeer belangrijke reden voor werknemers om bij een bedrijf te komen werken, te blijven, of juist te vertrekken. Daarbij is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en deze blijft nog even zo.

Innoverende bedrijven willen aantrekkelijke bedrijfsculturen en betrokken teams, afgestemd op hun eigen bedrijfsvisie. ‘Niet zomaar ergens werken’ wordt meer de norm. Bedrijven pionieren volop om zich te onderscheiden door nieuwe vormen van samenwerken eigen te maken. Bovendien hebben waardengericht werk en ethisch ondernemerschap zich tot cruciale thema’s ontwikkeld.

Belang welzijn werknemers meer ingezien

Inclusie & betekenis. Het gaat om creëren van een aangenaam werkklimaat, waar iedereen gelijke kansen voor succes heeft en er aandacht is voor het individu. Werkgeluk als in plezier, voldoening en de waardering die werknemers ervaren is een belangrijke pijler. Het belang van psychologische veiligheid wordt erkend. Het klimaat van vertrouwen binnen bedrijven heeft een zeer positief effect op het welzijn van werknemers. Daarbij bevordert het eveneens betrokkenheid, innovatie, eigenaarschap, samenwerking en innovatie & creativiteit.

HR vraagstuk

Wat waren we blij dat personeelszaken, Human Resources werd. Wat vonden we het terecht dat HR eindelijk een seat aan tafel kreeg bij het MT. Direct ging HR druk aan de slag met laten zien wat ze in huis hadden en begon met cijfers produceren (lees meepraten in de MT-taal). Spreadsheets met verzuimcijfers, headcount, turnover, WorkForce planning en kostenontwikkeling. Het kon niet op. Data driven. So can we! HR ging met haar tijd mee. Het resulteerde in e-HRM en programma’s voor pensioen, vitaliteit en talentontwikkeling. HR-professionals maakten zich hard voor eerlijkere salarishuizen.

Ondertussen belandde HR in een spagaat. Aan de ene kant wordt er aan HR getrokken door het management: “We willen meer. We willen verder. Hoe krijgen we de mensen nou mee?” Aan de andere kant trekken de mensen aan HR: “We worden niet serieus genomen door het management. Ze bedenken elke keer maar weer wat. Ik ervaar steeds meer werkdruk en thuis speelt ook nog van alles.”

Als HR zit je tussen beiden in. Je voelt je beperkt en vastzitten in de dagdagelijkse loop. Dus tijd voor verandering. De huidige trends roepen om een sterkere positie van HR. Bedrijven hebben HR snoeihard nodig voor een juiste employer branding en het vergroten van werknemersbetrokkenheid & -welzijn. Bovendien is HR door de Tech-opkomst nog belangrijker geworden. De adaptie van de nieuwe productiviteit (mens-machine interactie) en strategische personeelsontwikkeling van soft skills zal door HR vormgegeven moeten worden.

De vraag is hoe ga jij als HR-professional dit bewerkstelligen?

Oplossing

De oplossing ligt in het meer bewust worden van je eigen impact en mogelijkheden. Realiseer een versteviging van de HR positie in het bedrijf door de juiste beïnvloeding je meester te maken. Zo ga je de beperkende middenpositie van HR omzetten naar een krachtige centrale sleutelpositie en inspelen op de trends. Bedrijfscultuur en het werkklimaat gaan voortaan sterk beïnvloed worden door HR. Wij hebben de gamechangers voor je. Meerbewust is er voor jou! 

HR – CHANGE CREATION

HR pakt de sleutelpositie!

Bedrijfscultuur beïnvloeden en management naar een hoger niveau brengen doen we vanuit HR. Dit is de stap om uit de spagaat te komen en de noodzakelijke duurzame verandering van management en werkklimaat te realiseren. Hier start je de organisatiebrede change creation vanuit HR!

Meer over HR & organisatieontwikkeling

Coaching  –  Jouw persoonlijke positionering is belangrijk!

Persoonlijke ontwikkeling gericht op sterken van jouw HR positie binnen het bedrijf. Meer uit je HR rol halen door meerbewust te worden van keuzes en invloed die je hebt op anderen en je omgeving. Tijd om jezelf groter te maken en te gaan zien hoe je uit de spagaatpositie van HR binnen het bedrijf kan komen.

Meer over HR coaching en jouw persoonlijke ontwikkeling

HR –  Reframe ons werken!

Bijeenkomen om de toekomst te creëren. Ontdekken hoe het werken binnen je organisatie zich zal ontwikkelen en hoe je als HR gaat voorsorteren op de toekomst van ons werken. Wie doet wat? en hoe? en waar? Hoe blijf je als bedrijf relevant en welke invloed zal de Tech-opkomst hebben?

Meer over de HR community & innovatie van werken
Meer over HR & organisatieontwikkeling
Meer over HR coaching en jouw persoonlijke ontwikkeling
Meer over de HR community & innovatie van werken

Meerbewust Change Creation

Hier vind je ons!