Meer bewust een aantrekkelijke bedrijfscultuur creëren.

Trends

De snel veranderende zakelijke omgeving van vandaag de dag wordt gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen:

1. Groeiend personeelsverloop en geringe betrokkenheid.
Er is steeds minder verbinding tussen bedrijf en haar mensen. Bedrijfscultuur is een zeer belangrijke reden voor werknemers om bij een bedrijf te komen werken, te blijven, of juist te vertrekken.

2. We bevinden ons in een digitale revolutie.
De sleutel tot het worden van een data-driven organisatie ligt bij de werknemers. De mate waarin zij bereid zijn data te omarmen en in de praktijk te brengen is cruciaal. Simultaan verandert de waarde die we uit arbeid halen door de technologische ontwikkelingen. Human skills worden belangrijker. Soft skills en human leadership worden cruciaal. Strategische leiderschaps- en personeelsontwikkeling is noodzakelijk.

3. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en deze blijft nog even zo.
Hierbij moet goed onderscheid worden gemaakt in het aantrekken van talent en, momenteel veel belangrijker, het behouden van je talent.

4. Door de coronatik en de snel veranderende samenstelling van de beroepsbevolking worden de behoeften van werknemers steeds gevarieerder.
Hybride werken is ingeburgerd en variabele werkweken winnen aan populariteit.

5. Zelfsturing is toch nog niet op z’n retour.
Er is nog steeds de behoefte bij bedrijven om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te kunnen leggen. Dit wordt gesterkt door de behoefte aan empowerment vanuit de werknemers.

6. Innoverende bedrijven willen inclusieve bedrijfsculturen en betrokken teams, afgestemd op hun eigen bedrijfsvisie. 
Bedrijven pionieren volop om zich te onderscheiden door nieuwe vormen van samenwerken eigen te maken. Bovendien hebben waardengericht werk en ethisch ondernemerschap zich tot cruciale thema’s ontwikkeld.

7. Psychologische veiligheid, diversiteit en inclusie blijven hot topics!
Het gaat om creëren van een aangenaam werkklimaat, waar iedereen gelijke kansen voor succes heeft en er aandacht is voor het individu.

Vraagstuk

Bedrijven willen aantrekkelijke inclusieve bedrijfsculturen en betrokken teams, afgestemd op hun eigen bedrijfsvisie. Naast employer branding is daarbij ook employee engagement een veel besproken thema. Managers van vandaag zijn inhoudelijk scherp en ervaren, maar hebben moeite om samenwerking en betrokkenheid op te bouwen. De frustratie: gebrek aan samenhang binnen en tussen verschillende teams. Het beïnvloedt productiviteit negatief en vergroot verzuim en verloop.

Er is verandering van organisatie-inrichting en leiderschap noodzakelijk. Vernieuwing om de menselijke verbinding te vergroten, groei te faciliteren én de aanhoudende behoefte aan zelfsturing serieus te nemen.

Innovatie

A noble purpose alone won’t cultivate & elevate your company. Slimme bedrijven creëren daarom meer bewust een company vibe waarin werknemers graag samen waarde willen maken. Zij weten dat door focus op een aangenaam werkklimaat hun bedrijfscultuur gunstig wordt beïnvloed en aantrekkelijk wordt.

Dit is de innovatie – het next level. Mensgericht leiderschap in een werkomgeving waarin vertrouwen, verbondenheid, groei en eigenaarschap centraal staan​. Future proof managers overstijgen de rol van medespeler en problem solver. Zij gaan leiden op een manier die iedereen in de gelegenheid stelt om zijn potentieel te bereiken. Zij richten zich op verbinding en hebben aandacht voor het individu. De werkomgeving sterkt dit leiderschap en realiseert een vertrouwensklimaat. Bovendien faciliteert deze nieuwe organisatie-inrichting teamempowerment en groei.

Change creation.

De combinatie van mensgericht leiderschap en de versterkende organisatie-inrichting maken een werkklimaat aangenaam. Het stelt iedereen in staat om betekenis te hebben en ergens bij te horen. Creating fans in your company. Resultaat: een aantrekkelijke, inclusieve bedrijfscultuur, waar mensen graag betrokken zijn. Meester maken van het next level is een must voor de toekomst. Wij hebben de gamechangers voor je. Meerbewust is er voor jou! 

LET”S CREATE FANS

Leiderschapsontwikkeling

Dit is de innovatie – het next level voor managers. Leiderschap dat zich vooral richt op succesvol kunnen zijn van anderen, menselijke verbinding en teamempowerment. Daarbij is er aandacht voor het individu en bereiken van ieders potentieel. Begin stap voor stap dit mensgericht leiderschap toe te voegen aan je bedrijf. Wij hebben hier masterclasses en modules voor. Zo kan jij een interne leerweg voor de managers in je bedrijf samenstellen.

Meer over de masterclasses

Unlock your company mojo

Dit is de innovatie – het next level voor het gehele bedrijf. Een werkomgeving waarin vertrouwen, verbondenheid, groei en eigenaarschap centraal staan. Door de combinatie van een juiste organisatie-inrichting en mensgericht leiderschap creëer je een aangenaam werkklimaat. Dé vruchtbare bodem die werknemers in de gelegenheid stelt hun potentieel te bereiken en jouw company mojo laat stromen. Realiseer stap voor stap een aantrekkelijke bedrijfscultuur met betrokken teams, afgestemd op je eigen bedrijfsvisie. Wij hebben hier interne programma’s voor.

Meer over bedrijfscultuur beïnvloeden
Meer over de masterclasses
Meer over bedrijfscultuur beïnvloeden

Meerbewust Change Creation

Hier vind je ons!